سرود کوهستان

کوه نوشته ها

درد دل با محمد!
ساعت ٤:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢  کلمات کلیدی: محمد اوراز

یادم است که بارها در بازگشت، سراغ دست نوشته ها و عکس هایت را می گرفتم. و تو سکوت می کردی!! حال عکسهایت را از کسانی به عاریه گرفته ام که به تصاویر بی جانت هم نام خود را حک کرده اند! ....