سرود کوهستان

کوه نوشته ها

برخی دیگر از مقالات گاشربروم در مطبوعات
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢  کلمات کلیدی: گاشربروم-1

نشانی دقیق

تاریخ انتشار

نام منبع

نام نویسنده

عنوان مطلب

 

صفحه ی ۱۳

 

۱۳/ ۰۶/ ۸۲

یاس نو

-------

پایان همه امیدها...

کد خبر۷۹۵۹-۸۲۰۶

۱۸/ ۰۶/ ۸۲

ایسنا(ورزشی)

-------

پیشنهاد بسیج ورزش...

صفحه ی ۱۳

۲۲/ ۰۶/ ۸۲

یاس نو

فرشید فاریابی

زمان هجرت

صفحه ی ۱۳

۲۲/ ۰۶/ ۸۲

یاس نو

------

قهرمان ملی را ...

صفحه ی ۱۳

 

۲۳/ ۰۶/ ۸۲

یاس نو

رضا مسافر

مگر او قهرمان نبود؟

--------

۲۲/ ۰۶/ ۸۲

هفته نامه گلشن مهر

عباسعلی عرب

درگذشت یک قهرمان...

--------

 

۲۳/ ۰۶/ ۸۲

صدای ارومیه

-------

برای اوراز چه کار..؟؟

صفحه ی ۲۳ 

۲۵/ ۰۶/ ۸۲

شرق

فرشید فاریابی

معنای سکوت

صفحه ی ۳۴

۲۹/ ۰۶/ ۸۲

 

چلچراغ

سهیل فاطمی

اوراز یعنی سربلند

صفحه ی ۱۳

۳۰/ ۰۶/ ۸۲

یاس نو

عباس ناصر

اصرار برصعود

صفحات ۴۴ &۴۵

۲۹/ ۰۶/ ۸۲

کیهان ورزشی

فرشید فاریابی

اوراز، سریلند در....