سرود کوهستان

کوه نوشته ها

مانیفیست!
ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٢  کلمات کلیدی: عمومی ، کوه نوردی( دیدگاه)

مانیفیست!

تنها راهی که انسانها می توانند یک موضوع را کاملا درک کنند، شنیدن همه ی چیزهایی است که درباره آن موضوع می توان از افراد مختلف با دیدگاه های متفاوت شنید. مطالعه تمام وجوه آن موضوع نیز توسط هر فردی با هر اندیشه ای ضرورت دارد. همه ی انسان های خردمند جز این راه به خرد دست نیافته اند. جان استوارت میل