سرود کوهستان

کوه نوشته ها

فریاد...
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٢  کلمات کلیدی: عمومی ، ادبیات

فریاد

مشت می کوبم بر در / پنجه می سایم بر پنجره ها / من دچار خفقانم خفقان!  / من به تنگ آمده ام از همه چیز / بگذارید هواری بزنم :

آی با شما هستم!!  این درها را باز کنید!  من به دنبال فضایی می گردم / لب بامی  /  سر کوهی! دل صحرایی که درآنجا  نفسی تازه کنم

آه !  می خواهم فریاد بلندی بکشم   که صدا یم به شما هم برسد! / من هوارم را سر خواهم داد !!  چاره درد مرا  باید این  داد  کند /

از شما خفته ای چند !!  چه کسی می آید بامن  فریاد کند؟!  فریدون مشیری