سرود کوهستان

کوه نوشته ها

ادامه جدول آدرس مقالات گاشربروم-1 در مطبوعات
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٢  کلمات کلیدی: گاشربروم-1 ، محمد اوراز

  عنوان مطلب

 نام نویسنده

 نام منبع

نشانی دقیق

تاریخ انتشار 

  اگر مرگ داد است....؟

ماهورساروی 

 یاس نو

 ص ۱۵

 ۲۸/۰۷/۸۲

  بچه هیمالیا چهل روزه شد!

حسن نجاریان 

 شرق

ص۲۳ 

۲۹/۰۷/۸۲ 

اوراز مرا نجات داد  

مصاحبه ی مقبل هنرپژوه 

ایران ورزشی 

ص۸ 

۲۹/۰۷/۸۲ 

علت مرگ اوراز در شش محور.......  

-------- 

ایسنا 

کد خبر

۰۱۴۰۶-۸۲۰۸ 

۰۴/۰۸/۸۲ 

رشته کوهنوردی فرهنگی...  

فرشید فاریابی 

هفته نامه کیهان ورزشی 

ص۴۳ 

۱۰/۰۸/۸۲ 

حکایت محمد فرزندسکوت و.. 

دکتر رحیم حیدری 

یاس نو  

ص۱۵ و۱۱ 

۱۴و۱۵/۸/۸۲ 

برای مسافر سرزمین اژدهای کاغذی!  

فرشید فاریابی 

هفته نامه کیهان ورزشی 

ص۴۸و۴۹ 

۱۷/۰۸/۸۲ 

الهه نحس  

امیر حسین ناصری 

همشهری 

ص۱۲ 

۱۶/۰۸/۸۲ 

ادامه دارد 

ادامه دارد    

ادامه دارد  

ادامه دارد  

ادامه دارد 

 

ادامه دارد