سرود کوهستان

کوه نوشته ها

ما و مجنون، یه یاد محمد
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ اسفند ۱۳۸٢  کلمات کلیدی: عمومی ، محمد اوراز

به نام نامی دوست

ما و مجنون همسفر بودیم در راه جنون  

           او به مقصدها رسید و ماهنوز آواره ایم