سرود کوهستان

کوه نوشته ها

تخصصگرایی!!
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٢  کلمات کلیدی: کوه نوردی( دیدگاه)
تخصص گرایی

انتظار جامعه کوهنوردان تشنه اطلاعات تحلیلی و تکمیلی بویژه کسانی که مسائل حادثه کوهنوردان تیم ملی در ارتفاعات گاشربروم-۱ را دنبال می کنند پایان یافت و فصلنامه کوه تنها نشریه ادواری، سراسری، رنگی و... حال حاضر کشور منتشر شد . به مناسبت سال ۲۰۰۴ که از سوی جامعه بین الملل سال تخصصگرایی نام گرفته دکتر صالحی مقدم در سرمقاله مباحث جالبی را مطرح کردند و بر هم قطاران مطبوعاتی خود و کوهنوردانی که سکوت را شکسته و مطالبی را به چاپ رساندند، خرده گرفت که چرا از این ویژگی بشر فرهیخته(‌تخصصگرایی) فاصله گرفتند و ....

 اما در مجموع نویسنده محترم خود به دام شعار زدگی گرفتارآمده و نتوانست در این شماره  هم که مزین به سرمقاله خاصی است قدری به شکل و شمایل و تعاریف یک فصلنامه نزدیک شود. فصلنامه تعریف مشخص علمی و آکادمیک دارد. فصلنامه باتوجه به شرایط زمان و فواصل چاپ و انتشار ..... بماند!!  این ترم کلاس روزنامه نگاری تمام شد. علاقمندان به مرکز آموزش روزنامه نگاری وزارت ارشاد در خیابان پاکستان مراجعه کنند!!