سرود کوهستان

کوه نوشته ها

کوهنوردی مرگ نیست، سلامت است
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: کوه نوردی( دیدگاه) ، گاشربروم-1 ، محمد اوراز

کوهنوردی در یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است. کوهنوردی شدیدا ازهویت، ساختار، بنیانها و شیرازه ی علمی دورافتاده و این همه در سال های اخیر با هزینه شدن جان های پاک مردمان علاقمند به این ورزش مفرح در صحنه هایی رخ داده  که اگر قدری از الفبای کوهنوردی در آنها رعایت می شد، هرگز چنین وضعی نداشتیم!

   اخبار کوهنوردی تنها با مرگ کوهنوردان مجوز انتشار می یابند! هیچ مقاله و مصاحبه ی تحقیقی ومبتنی بر اصول متداول در خصوص کوهنوردی سراغ نداریم که تنها به خاطر کوهنوردی بودن، اجازه چاپ یابند. این اوضاع مطبوعات است و فضای حاکم بر رسانه ی دیداری و شنیداری – که بسیار سطحی تراز رسانه های مکتوب عمل می کند- خود مشخص است.

   کوهنوردی ورزش است نه حادثه!! کوهنوردی سلامت است نه مرگ!! کوهنوردی علم است نه تفنن!! دوستی می گفت: کوهنوردی همه اش فن است؛ ازبستن بند کفش تا یخنوردی درهیمالیا! من می گویم: کوهنوردی  تنها کوهنوردی است.

 اما دراین میان شاهد هستیم که در جامعه، کوهنوردی همه چیز است و هیچ نیست! اطمینان دارم و شما را مطمئن میکنم: اگر پهلوان محمد اوراز، صاحب آن همه افتخار با طناب بی تدبیری مسئولان ورزش کشور سقوط را تجربه نمی کرد و قیمت بسیار بالای جان پاکش! از لیست سرمایه های آقایان کسر نمی شد، کوهنوردی در رسانه ها آنگونه که طی چند ماه ازسال82  مطرح شد، هرگز مجالی اینچنینی نمی یافت. اینک که این ورزش در قهقرا بسر می برد، نیازمند حس کنجکاوی روزنامه نگاران، چشمان تیزبین خبرنگاران و اخلاق حرفه ای  و مسئولیت اجتماعی مردان وزنان رسانه ای است؛ نه آنگاه که کوهنوردان دراوج قلل مرتفع جهان بر سیاهه ی آماری سازمان ورزش می افزایند. کوهنوردی سازمان ورزش کشور شاید در مجامع و تشکیلات فرامرزی پرآوازه بنماید، اما همین پرآوازگی در خوش بینانه ترین حالت اگر به طبل توخالی تشبیه نگردد! می توان تاکید کرد که نوازندگان اصلی آن جوانان پاک و بی آلایش شهرستانی هستند که هیچ از حق وحقوق خود نمی دانند ونمی توانند که بدانند. آنها تنها با شوروعشق، همه ی کاستی ها را جبران می کنند ومی بینیم آنچه که از آن به پر آوازگی تعبییرشد چه سرانجامی دارد.

  من می دانم که کوهنودی اگرعقب ماند، اگرهزاز و یک بلابرسرش آمد، بیشتر به خاطر فضای حاکم بر کوهنوردی و کوهنوردان است، اما از سویی می دانم که چقدررسانه ها می توانند مصلحان و خیر اندیشان کوهنوردی را یاری رسانند. من مانند شما قدرت رسانه را می شناسم . و مجددا تاکید می کنم امروز بسیار بیش از هر زمان دیگری کوهنوردان به حمایت همه جانبه ی رسانه ها نیازمندند. اگر پس از مرگ پهلوان محمد اوراز تنها اندکی بیش از مویه سرایی به تحلیل وکنکاش کوهنوردی کشور و چرایی حادثه می پرداختیم، امروزاستمرارمباحث، اصل اساسی تازگی در رسانه را از دست نداده بود . باقی بقای شما و تابعد...

 

                                                                                    فرشید فاریابی

 

این مطلب در روزنامه ی ایران ورزشی مورخ ۲۴/۱۲/۸۲ منتشر شد.