سرود کوهستان

کوه نوشته ها

سال پاسخ نگویی!!
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: عمومی

 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: «با توجه به این که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال پاسخگویی و گزارش دهی به مردم نام گذاری شده است من به عنوان مسئول ورزش کشور خود را مکلف می دانم با ایجاد نظام صحیح گزارش دهی، آنچه را تاکنون در ورزش به نتیجه رسیده را به اطلاع مردم برسانم.»

کسی نیست به آقای رئیس بگویدتا منظورشان را شفاف بیان کند!! سوالات خود مطرح را پاسخگو خواهند بود یا سوالات دگر مطرح را؟!! اگر سال پاسخگویی است مرحمت فرمایید گزارش کمیته ی تحقیق خود فرموده در مورد گاشربروم-۱ را منتشر فرمایید.

 همچنین معاون رئیس جمهور جذب نیروهای کارآمد و کاردان در بخش ورزش را یکی از مهمترین برنامه های سال ۸۳ سازمان تربیت بدنی عنوان کرد و گفت: انسان محور توسعه است و توسعه  پایدار قطعاً بر مبنای انسان گسترش می یابد.

اینهم از آن شعارهاست!! رئیس سازمانی که درقبال مسائل پیش آمده برای بی بدیل ترین ورزشکار سالهای اخیرکشور تا امروز چنین مواضع آشکاری اتخاذ کرده است،شایسته است تعریف مشخصی از نیرور کارآمد و کاردان ارائه کند؛حداقل عوام الناسی چون من بفهمم که کارآمدی و کاردانی یعنی چه؟؟!!

منبع اخبار: http://www.sharghnewspaper.com/830118/sport1.htm