سرود کوهستان

کوه نوشته ها

تجزیه و تحلیل
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: عمومی

مطلب بسیار مهمی که تا امروز ذهن من را به خود مشغول داشته و همچنان برقوت آن در مبتلا کردن بیش از پیش کوهنوردان افزون می شود تعریف یک واژه است. بله تعریف یک واژه!! اگر دقت کرده باشید اکثریت دوستان اصرار بر « تجزیه و تحلیل» یک امری ( مثلا یک حادثه) دارند نه مچ گیری یا یافتن مقصر!! یا در اشکال دیگر به خاک سیاه نشاندن مقصر!!! اگر اشتباه نکنم بی هیچ فاصله ای  بعد ازاصرار براین به اصطلاح تجزیه و تحلیل بر بیان واقعیات و خاطرات تاکید می کنند. قصد داشتم مو به مو بر عبارت های دوستان که جمع آوری کرده ام و البته خوشبختانه همه مستند و مکتوب هستند ارجاع دهم؛ اما اگر کسی اهل تعمق باشد همه این مستندات در حداقل همین بلاگ های مخصوص کوهنوردی موجود است. و اما بحث اصلی! گویا حواشی همیشه از متن پراهمیت تر می نمایند!!

دغدغه ای که اشاره کردم همان تعریف درست و معقول (جامع و مانع ) واژه ی« تجزیه و تحلیل » است. من که با این عقل ناقص و سواد کم  متوجه شده ام تحلیل یک واقعه حداقل نقل خاطرات غیر شفاف نیست.البته کسی منکر نیازحتمی به داده ها ی موثق برای تحلیل درست نیست. داده های موثق هم که از منابع مشخصی قابل انتشار است . و برای کشف درستی و میزان اعتبار آنها هم که روش علمی  موجود بوده و هست. اما دقت کرده ام تا کسی سوالاتی مبتنی بر داده های حداقلی موجود مطرح می کند و تلاش برای رسیدن به پاسخی معتبرـ دقت کنید:معتبر نه قانع کننده!! ـ را آغاز تا پس از مدتی مشخص اطلاعات شکل گرفته از داده ها را ارائه کند؛ متهم به گیر بودن! لج باز بودن! انتقام جویی!! خونخواهی!! جبران کمبودها!! بی صفتی! سیاه بازی با خاک!! و هزاران واژه با ادبیاتی از این دست می شود.

اگر شما دوستان؛ من را در یافتن معنای واژه تجزیه وتحلیل یاری کنید سپاسگذار خواهم بود.ضمنا اگر اشتباه نکنم بنده مدعی هستم تا امروز معنا و مفهوم دو واژه ی کوهنوردی و تجزیه و تحلیل را حداقل برای خود به چالش کشانده و برای رسیدن به فصل مشترک با دوستان دست یاری به طرف شما عزیزان دراز کرده ام. تابعد...