سرود کوهستان

کوه نوشته ها

شرمندگی کفایت نمی کند؛کاری کنید!
ساعت ۳:٤۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: گاشربروم-1

 

"....و من شرمنده از این که آنان ( تیم فاتح اورست) را باور نکرده، امکاناتشان را کاملا فراهم نساخته بودم و حتی کلمات ما به خاطر بی باوری، از گرمای عشق و شوق خالی بود. پاداش آنان نیز ...!! از همه این دلاوران بی مدعا وسرشار از عشق و ایمان پوزش میخواهم."1

 

جملات بالا عین عبارات پایانی پیام مکتوب سید مصطفی هاشمی طبا رییس کمیته ملی المپیک خطاب به فاتحان قله اورست است.پیامی که بی هیچ چون و چرایی در سال 77 مسئولیت تمام کاستیها در قبال کوهنوردی کشور را برعهده گرفت.

از سال 77تا82 بی هیچ تردیدی،صاحبان اندیشه و مردان و زنان پرتجربه جامعه کوهنوردی با بررسی روند فعالیت های فدراسیون کوهنوردی هرآن وقوع حادثه ای دردناک را پیش بینی کرده و هشدار می دادند. جایگاه کوهنوردی و کوهنوردان در سازمان ورزش کشور، رسانه های گروهی، توده های مردم،مقامات مسئول و... طی این سالها روزبه روز دست خوش تغییرات افولی بوده و آغاز همین سیر نزولی، نوع بر خورد با موضوع فتح اورست و قهرمانان فاتح است.

در تقدیر از فاتحان بام جهان که در قالب اولین تیم ملی مستقل یک کشوراسلامی موفق به فتح اِورست شدند، یک جلد دیوان حافظ و در تقدیراز تیم فوتبال ناکام از رسیدن به کاروان جام جهانی،حواله خودروی خارجی اهدا کردند و...

 روز به روز ضعف های مدیریتی فدراسیون کوهنوردی بروز و ظهوربیشتری یافت و خیلی زود تبدیل به امری پیش پا افتاده شد؛ انتخابات مجامع عمومی فدراسیون باحضور معاون سازمان تربیت بدنی یکی از بارزترین موارد نقض قوانین و فساد آشکار مدیریتی و اجرایی در ورزش ارزیابی می شود.افت شدید کوهنوردی در استانها علی رغم ادعای گرایش تیم های اعزامی به جوانان شهرستانی زخم عمیقی است که حاصل تدبیر ضعیف همه مردان فدراسیون کوهنوردی است. بررسی مقوله اردوهای انتخابی ، بویژه چگونگی بسته شدن ترکیب تیم های اعزامی و نیزکادر مربیگری و حواشی آن مثنوی بسیار بلندی است که هفتاد من کاغذ می طلبد و....

 

به این جملات دقت کنید:

" مِثل شماها( فاتحان اِورست) که این کار به این بزرگی راکردید، بایستی شماهارا سر دست می آوردند؛ولی این کارها چندان انجام نشد،وای کاش  می شد. ان شاا... آقای هاشمی طبا تلاش کنند که از این جهت ، مقداری جبران بشود؛ ازاین جوانهایی که رفتند این کارهای به این بزرگی را کردند، از طرف مردم و مسئولان قدردانی بشود. این کار از لحاظ انعکاس جهانی هم کمتر از خیلی ورزشها نیست. یعنی گاهی اگرکار تبلیغاتی خوبی انجام بگیرد،در دنیا صدا می کند."2

شاید بگویید فرمایشات مقام معظم رهبری، خطاب به مسئولان دستگاههای اجرایی، حکم کتبی و حکومتی نیست!! اما درمقابل می توان ادعا کرد ، حداقل آنگونه که به عدم باور قهرمانان فاتح اِورست اعتراف می کنید، باید به عدم ارادت و خیلی موضوعات دیگر اعتراف کنید !! زمانی که در دیداری حضوری چنین تاکیدی صورت می گیرد، دیگر چه جای شک وشبهه؟!

آیا سازمان ورزش ، کمیته ملی المپیک و فدراسیون کوهنوردی که مدعی همه مدالهای ورزشکاران و قهرمانان ایرانی ، بویژه فاتحان قلل هیمالیا هستند، توجه دارند پس از 87 روزازعروج مظلومانه پهلوان محمد اوراز جلسهء به اصطلاح اطلاع رسانی و گزارش رسمی برنامه گاشربروم-1 درکجا برگزار شد؟

آیا تشکیلات عریض و طویل ورزش کشور که برقصور و کوتاهی خود نسبت به کوهنوردی معترف هستند،طی سالهای اخیر در جهت تقویت این ورزش دیر پا و جبران کوتاهیهای گذشته، عملا" گامی برداشته اند؟ 

چگونه است که واقعه ای بااین اهمیت( ناکامی یک ملت ومرگ طلایی ترین هیمالیا نورد کشور) در سالن یک دانشگاه ، بی حضور مقامات ارشد ورزش کشور بررسی  شد؟

خیر،پیشگویی نمی کنم؛ اشتباه نکنید!! سازمان ورزش کشور و کمیته ملی المپیک نسبت به گروه کوهنوردی و اداره تربیت بدنی یک دانشگاه از امکانات بسیار گسترده تربرخوردارهستند و در صورت احساس تعهد به انجام وظایف و برگزاری این جلسه توسط مسئولان ورزش کشور، قطعا" وظیفه میزبانی حکم می کند در جلسه حاضر شوند و... اما اینک که باید قبول زحمت فرمایند و تا دانشگاه امیرکبیرتشریف بیاورند، دیگر یک میهمان ویژه بحساب خواهند آمد و مخیر به پزیرش یا عدم آن !!!

آقایان مهرعلیزاده و هاشمی طبا چه در این جلسه حاضر باشند و چه غائب ، بیش از هر مسئول دیگری دراین حادثه مقصر هستند؛بویژه در ایام بعداز حادثه و علی الخصوص درایام بعداز فقد پهلوان محمد اوراز.

هرچنداینجانب معتقد هستم تازمانی که رسانه های گروهی بعنوان نمایندگان افکار عمومی از جامعه کوهنوردی- که بسیار فراترازیک ورزش مطرح می باشد- حمایت نکنند و ازتوان افکار سازی و پیگیری خود دراندازهای بسیار پایین تراز انفجار یک ترقه، مرگ یک قهرمان و ناکامی یک ملت را برای اعاده حیثیت "اوراز" ها در دستور کار قرارندهند، هیچ مسئولی نیم نگاهی هم به کوهنوردان نخواهد داشت مگر بوقت حوادث و بلایای غیر مترقبه!!

و به عنوان کوهنوردی ایرانی ، مطلع و پیگیرآمادگی کامل خود رابرای انجام مناظره  گروهی و یا منفرد باآقایان مهرعلیزاده، هاشمی طبا و آقاجانی در حضور نمایندگان رسانه های گروهی اعلام می کنم. والسلام       

                                                                             فرشید- فاریابی

پی نوشت ها:

1- متن پیام سید مصطفی هاشمی طبا/ کتاب اِورست کوهی فراترازابرها/ ص 19 و20 / ناشر فدراسیون کوهنوردی.

2- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بافاتحان اورست/ نشریه اورست، ارگان داخلی فدراسیون کوهنوردی/ سال 2 شماره 3 مهر ماه 79/ ص3 .

 

 

سرود کوهستان: این مقاله هفته نامه کیهان ورزشی مورخ ۲۲/۰۹/۸۲ ص ۴۹ چاپ شد.