سرود کوهستان

کوه نوشته ها

نامه
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: گاشربروم-1

بنام خدا

 

ریاست محترم فدراسیون کوهنوردی

 

جناب آقای صادق آقاجانی

 

باسلام؛ نظر به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری  به عنوان سال پاسخگویی سه قوه و از آنجایی که سوالات متعدد اینجانب در خصوص متن و حواشی حادثه تلخ گاشربروم یک تا امروز بی پاسخ مانده اند، مجددا بر در خواست مناظره ی خود با شما ونیز سایر مقامات سازمان تربیت بدنی – مشترکا" یا به صورت منفرد- تاکید می نمایم. امید است در عمل اقتدا به مقام رهبری و فرامین ایشان را متجلی کنیم.

 

 

فرشید فاریابی

11/02/1383

 

 

تلفن تماس: 2168175 یا 8819097-0451 یا 8819125-0451 یا8811333  الی8811336- 0451

فکس: 8819097-0451