سرود کوهستان

کوه نوشته ها

برای استادم
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

یا هو

«هرچه می نویسم پنداری دلم خوش نیست و بیشتر آنچه در این روزها نبشتم هم آن است که یقین ندانم که نبشتنش بهتر است یا نانبشتنش».

عین القضات همدانی