سرود کوهستان

کوه نوشته ها

پنجمین قربانی !!
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: گاشربروم-1

http://www.sharghnewspaper.com/830220/sport1.htm ( پنجمین قربانی - بخش اول)

 

http://www.sharghnewspaper.com/830221/sport1.htm ( کوهنوردی وخطر- بخش دوم)