سرود کوهستان

کوه نوشته ها

بهترین....
ساعت ٢:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

 بهترین آدم کسی است که زیبایی را احساس کند، شهامت خطر کردن و انضباط حقیقت گویی و ظرفیت فداکاری داشته یاشد. اما کسی که این ههمه را داشته باشد ، شکست پذیر می شود.

« ارنست همینگوی»