سرود کوهستان

کوه نوشته ها

۳۰ يا ۳۰
ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٢  کلمات کلیدی:

تو اين دور و زمونه اگه به مباحث ۳۰ يا ۳۰  نيم نگاهی نياندازی می گن يارو تعطيله!! من هم برای اينکه از غافله عقب نمونم اهم...

حالا که تصميم گرفتن تا سريال جذاب و اکشن انتخابات را با پايان خوش و خرم به انجام رسانندوزندگی را مثل فيل مای تلويزيون هندوستان!! شيرين کنند، خوبه فراخور حال سرود کوهستان درهمين خصوص اشاراتی داشته باشم. قسمت های اول بود که تازه گفتمان به فرياد مان ! آنهم از نوع نشسته تبديل شده بود که رئيسات کل ورزش کشور هم برای سر و گوش آب دادن و مطلع شدن از شيوه های جديد تحصن که امروز می توان به آن نشستمان !! گفت، به مجلس تشريف آوردند.

مهرعليزاده تا داغی بازار «مان »!! های مختلف را احساس کرد فورا در گروه « قهري» ها اسم نوشت و رسما قهرمان ( استعفا در گفتمان جديد) کرد. آقای رييس کل ورزش کشور البته خيلی قبل تر بايد استعفا می داد. او همان روز آخر هفته دولت امسال وقتی در مقابل دوربين گفتگوی ويژه خبری شبکه ۲ از فرط بی خبری در مورد حادثه گاشربروم يک به عالم و آدم دروغ گفت بايد استعفا ميداد . ديگر لازم نيست بگم او بر اساس اصولی که هرروز شعار می دهيم معزول است ! چراکه هنوز بيمه عمر محمد اوراز پرداخت نشده !! بهتر است آقای رئيس به مسائل اساسی حوزه اختياراتش برسد تا...