سرود کوهستان

کوه نوشته ها

الهی
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: عمومی

خدایا ؛

برای آنچه که می توانم تغییر دهم  شجاعت

و برای پذیرش آنچه که نمی توانم تغییر دهم متانت

وبرای تشخیص این دو از هم خرد و درایت از تو تمنا دارم.