سرود کوهستان

کوه نوشته ها

برای زحمت عباس بهرامی نیا!!
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: لینک

تصمیم جدی داشتم تا ده روز چیزی ننویسم. ولی دیدم بی انصافی در مورد کاری که عباس بهرامی نیا انجام داده بی تفاوت باشم.انصافا باید رفت و دید. تابعد...

 

http://www.abbas376.persianblog.ir/