سرود کوهستان

کوه نوشته ها

رخصت کوهنورد!!
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: کوه نوردی( دیدگاه) ، گاشربروم-1

 پیگیریهای جدی و منطقی مطبوعات که در تاریخ نگاری ورزش کوهنوردی بی سابقه است اندک اندک نتیجه بخش شد.مقامات ورزش کشور و فدراسیون کوهنوردی علاقه ی نسبی خود را به پاسخگویی نشان دادند. هرچند که تا امروز به هیچ یک از مقالات تحلیلی و متقن منتشر شده پاسخی مکتوب و مستند ارائه نکرده و تنها به حضور در برنامه های رادیویی و تلویزیونی رضایت داده اند؛ که میتوان از همین مقدار حضور شفاهی آنها برای روشن تر شدن ابهامات و سردرگمی های کوهنوردی ایران استقبال و تشکر کرد.

شبکه ۳ سیما این هفته به کوهنوردان رخصت داد. برنامه ی هفتگی رخصت با اجرای عطا بهمنش تلاش کرد برای این ورزش و مباحث بسیار مطرح شده پس از حادثه ی گاشربروم-۱فرصتی را فراهم سازد. این برنامه نکات مثبت بسیار و چندین ضعف غیر قابل اغماض داشت؛ که طرح آنها به فرصت و امکان چاپ وسیعی نیاز دارد.اما اصلی ترین نکته ی قابل طرح در این مورد عدم آشنایی تهیه کنندگان با کوهنوردی و شناخت اندک میهمانان از رسانه و حضور در آن می باشد. اینگونه بود که در برنامه ای مختص کوهنوردی از بهترین امکان تاثیر گذار تلویزیون بر مخاطب، یعنی تصویرکمترین بهره گرفته شد و حتی ُوله های برنامه به سایر رشته ها اختصاص یافت! به دلیل ضعف پیش گفته رئیس فدراسیون بر « ورزش نبودن کوهنوردی» تاکید کرد و معاون فنی سازمان بر آن مهر تایید زد!!

خوب به یاد دارم پس از حادثه ی گاشربروم-1، در مقابل اصرار مسئولان فدراسیون کوهنوردی بر «مرگ آفرین بودن» این رشته، در یادداشتی تاکید کردم کوهنوردی مرگ نیست سلامت است. اینک نمی دانم در مقابل تاکید ایشان بر « ورزش نبودن کوهنوردی»چه اصراری داشته باشم؟! این دوگانه گویی خود لطمات فراوانی بر کوهنوردی ایران وارد ساخته است ، دیگر نیاز نیست در برنامه ای تلویزیونی با پخش دیدگاههای متعدد و اختلاف انگیز آنهم بدون جمعبندی بر بی سامانی کوهنوردی کشور عمق و گستره بخشید.

کوهنوردی هم ورزش و هم سلامت است

، و با وجود توامان این دو معنا و هویت می یابد. اما متاسفانه متولیان آن همواره بر باور این امر چشم بسته اند.همین عدم باور آنها موجبات ضعف درونی و گسترش آماری کوهنوردی را به دنبال داشته است.

اگر در تمام رخصت و فرصتی که تلویزیون به کوهنوردی داد دقت می کردیم یک نکته ی بسیار مهم مطرح شد و البته مهجور و بی پاسخ ماند. عباس محمدی کارشناس و منتقد حاضر در برنامه بر نقد پذیر نبودن فدراسیون کوهنوردی تاکید کرد و سوال مجری برنامه در همین رابطه هم فراموش شد!!! تا فرصتی دیگر رخصت.

farshid_faryabi@yahoo.com

www.kouhestan.persianblog.ir