جستجوی دره به دره با عکس عباس

 

شما این مرد را می شناسید؟

ایرن – جستجوگران عباس جعفری همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند .... و تلاش می کنند که امید خود را ازدست ندهند.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، اکنون گروه نجات فعالیت خود را عمدتاً درکرانه جنوبی رودخانه تریشویلی متمرکز کرده اند، جایی که بسیار صعب العبور بوده و فاقد مسیر دسترسی یا سکونتگاه های روستایی است. جستجوگران در حالی که هر کدام عکسی از عباس را در دست دارند با مراجعه به مزارع پراکنده و کلبه های منفردی که جا به جا در این منطقه وجوددارد از مردم محلی برای یافتن ردی از عباس کمک می خواهند. آب رودخانه حدود 120 سانتی متر در روزهای اخیر فرونشسته است و این موضوع کاوش در رودخانه را آسانتر کرده، اما این امید را زنده نگه داشته که شاید او توانسته باشد خودش را به جایی در خشکی رسانده باشد. فرخنده صادق با شجاعت و بردباری همچنان از جستجوگران می خواهد که به تلاش خود ادامه دهند. نجات عباس نیازمند معجزه است و شاید دعای ما به وقوع این معجزه کمک کند.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید