جستجو متوقف شد

آخرین خبر از مرد نامی طبیعت
جستجو متوقف شد


ایرن: بر اساس آخرین اخبار بدست آمده، جستجو برای پیدا کردن عباس جعفری مرد نامی طبیعت، متوقف شد.

 

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، طبق نظر کارشناسان مستقر در کشور نپال، از لحاظ فنی، روند جستجو طبق روال  انجام گرفته و با وجود شرایط فعلی، ادامه این روند منطقی نیست.
فرخنده صادق همسر عباس جعفری تا مدتی دیگر در نپال خواهد ماند تا شاید بتواند خبری از عباس بدست آورد. تاکنون هیچ ردی از وی بدست نیامده و جستجو دیگر با آن شدت و جدیت ادامه ندارد. اما با این وجود هنوز به زنده بودن عباس جعفری امیدواریم. بیائید باز هم دعا کنیم.
/ 0 نظر / 18 بازدید