درمانده ام ... بی چاره تر از هر زمان

جناب درویش و تعداد ی دیگر از دوستان سبز در این وانفسای حاکم بر ایران و ایرانی هوشیار و بیدار مراقب سبزی حیات هستند. هر روز گوگل خوان در بخش محیط زیست مهار بیابان زایی را به روز شده نشان می دهد و این مختص روز نیست فکر کنم به ساعت باید گفت محمد درویش عزیز، هشداری بجا را منتشر می کند تا ما به خود آییم. 

چندی قبل دیدبان محیط زیست با چند سطر خبر از دل سردی و نا امیدی خودش داد و چه غمگینانه گفت که نمی تواند بنویسد اما بازگشت او را همه از ته دل جشن گرفتیم . او بازگشت و  با خود برای سبز های  دوست داشتنی در روزنامه پول صفحاتی را ارمغان آورد. 

ناصر کرمی عزیز همچنان آهسته و پیوسته مشغول است و با تمانینه می گوید که ما را گریزی از این ایام نیست. 

امروز از تلاش های عزیزانی که دلشان در تب و تاب بلاگستان سبز می جوشد  با خبر شدم . سپهر سلیمی می پرسد: ما را چه می شود ؟ محیط زیست نویس ها چه می کنند؟ " و از همه می خواهد که در این مباحثه مشارکت جویند.

در همین مطلب سپهر گریزی به اوضاع و احوال کشور می زند و بی راه هم نمی رود. شک نکنیم که همین اوضاع و احوال اولویت ها را رقم زده . من هم باور دارم که نباید چراغ بلاگستان سبز های حیات کم سو شود اما قبول کنیم که در این میان اندک افرادی می توانند به هوشیاری استاد درویش تیترها و نوشته هایی واجد ایهام و جناس ادبی ،اجتماعی و محیط زیستی تولید و منتشر کنند. 

من خود همان کپی پیست را ادامه می دهم و این در شرایط حاکم بر جسم و جانم اندک توانی که دارم را مصروف انتشار آزاد اخبار و اطلاعات تولید شده می کنم تا مرگ و میر خب های معتبر را 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید