امروز یک بار دیگر سراغی از سرود کوهستان گرفتم باشد تا در این سرزمین یخ زده و مسطح یادی از خاطرات تلخ و شیرین باشد.

همیشه این سوال 

/ 0 نظر / 9 بازدید