خبرهای تازه از عباس: جستجوگران امیدوارانه ادامه می دهند

 

ایرن – عملیات جستجو برای یافتن عباس جعفری، طبیعت مرد نامی ایران همچنان ادامه دارد.

بهگزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، اکنون عملیات در بخش نخست از محدوده های سه گانه تعیین شده برای جستجو پایان یافته و گروه های نجات عمدتاً بر محدوده دوم متمرکز شده اند . بخش نخست عمدتاً شامل خود رودخانه تریشویلی می شده است، یعنی جایی که از بیشترین احتمال برای یافتن عباس برخورداربوده، بخش دوم محدوده ای با امکان متوسط را در بر می گیرد، که عمدتاً شامل حوزه های پایین دست و مناطق جنگلی اطراف رودخانه می شود. بخش سوم با احتمال " کم " شامل محدوده های دورتر از رودخانه می شود. نیافتن نشانه ای از عباس در محدوده شماره یک، می تواند خبری امیدوارکننده هم محسوب شود، زیرا این احتمال را که عباس رودخانه را ترک کرده و توسط خود و شاید بومیانی که او را پیدا کرده باشند، به جایی درخشکی منتقل شده باشد، افزایش می دهد .
هم اکنون با توجه به گسترده تر شدن محدوده جستجو گروه های نجات به دسته های کم تعدادتر، وحتی یک نفره تقسیم شده و روانه جنگلها و دامنه های کوهستانی مشرف به رودخانه تریشویلی شده اند.
آنها هر کدام با نشان دادن عکس عباس به بومیان، سعی می کنند ردی از او پیدا کنند. اعضای ایرانی تیم های نجات با توجه به شناختی که از توانایی های جسمی و روحی عباس دارند، همچنان با امیدواری تاکید بر تداوم عملیات جستجو دارند. آنها می گویند عباس بسیارطبیعت گرد جان سخت، با تجربه و ماهری است وحتی به فرض آسیب جسمی توانایی حفظ جان خود در شرایطی بسیار دشوار را دارد و نیافتن او در محدوده رودخانه این امید را افزایش می دهد که اکنون جایی مابین درختزاران و یا درمیان بومیان منطقه منتظر گروه های نجات باشد.
شرح عکس: دوربین عباس: دوربینی که ناب ترین لحظه های طبیعت و مردم ایران را ثبت کرده است. دعا کنیم که عباس باز در کنار این دوربین قراربگیرد. میرث طبیعی و فرهنگی ایران همچنان نیازمند نگاه ساحر عباس برای ثبت و ماندگاری است.

/ 1 نظر / 8 بازدید
برج سینا

لطفا همراهی کنید http://boorjsina.blogfa.com/post-309.aspx لطفتان را سپاس