عباس در آن رود پرشور

 

طبیعت یا قدر عباس را دانست و او را ازآن خود کرد و یا از سر بیوفایی به حذف او اقدام کرد.


همسر نازنینش فرخنده، که نخستین زن ایرانی فاتح اورست است، حتما می داند که روان عباس دمخور فرشته های طبیعت خواهد بود. 

من هم رود کوچکی بدرقه راه عباس و یا به قول خودش عباث کردم. عباس پرشورتر ازآن زیست که نه هرکس توان آن را دارد.

آهنگ آن را داشتم که «رودنوشتی» بنویسم برای عباس. بی‌درنگ متوجه شدم که به هزار دست نیاز دارم و من یک دست بیشتر ندارم...

 

 

 

ماه و دلبر و من!


ماه! ای الگوی دلبران 

چرا هرگز شادت ندیده‌ام؟

مگر فاصله ما از زمین تا آسمان نیست؟

مگر صدای گریه مرا می‌شنوی؟

از محله ما تا ولایت تو که خیلی راه است


ماه! 

نگران حضوری برای گواهی نباش

دست‌ها از تو کوتاه‌اند

کسی ترا به شهادت نخواهد طلبید

و تو همچنان الگوی عشاق خواهی ماند


20 شهریور 88********************************

 


به من بگو!


به من بگو!

چه خواهد آمد بر سر حرف‌های ناگفته

راه‌های نرفته

و عسل‌های سینه سخت اشترانکوه؟


به من بگو!

از سرنوشت خنده‌های محبوس

و لذت‌های در زنجیر

در زیر پوست‌های شکننده بی‌سرود

و مانده در پشت خندق‌های سنت‌ و دود؟

به من بگو!

کار ظرفیت دل به کجا خواهد کشید

بگو چه شد که بارها گرم سخن لال شدیم 

محرم خود و اسرار شدیم


به من بگو!

دل سنگ البرز تنگ خواهد شد

از دست گنجشک و قاصدک چه خواهد آمد؟


به من بگو!

داستان انسان ناتمام خواهد ماند

سرانجام ناله شبگیر به کجا خواهد کشید

در این هیاهو؟


به من بگو!

چرا می‌گندند و می‌خشکند

خاطره‌ها در جمجمه‌ها

با حرف‌های معوق و ناگفته؟


به من بگو!

جاده‌ها تاکی در خودشان گم خواهند شد

بی‌یاد مسافران آشفته؟


به من بگو!

دنیا غصه حذف کسی را هم می‌خورد

و غصه تنهایی تکدرختی را

و تعقیب می‌کند عبور هیچ روی و موری را 

چرا دوام فنجانی شکسته در زیر خاک 

بیشتر است از جمجمه خاطره‌ها؟


به من بگو!

چرا نگفتی؟

رودها نه بسان انسان

به سوی پایان راه خود می‌روند

با ازدحام ذرات وجود

تا متفرق ‌شوند برای هستی

باران شوند و آبشاری 

برای کف کردن و غریدن

و تکرار بودن در کناری!

پس از پاسخ به این چند پرسش ساده

تمنای دیگری ندارم

امان! ترانه‌ها یادم رفت

این را هم به من بگو!

ظرفیت دلم معطل است

بر سر ترانه‌ها چه خواهد آمد

نگران مرغ سحرم

مرغ سحر خسته نخواهد شد؟


18 شهریور 88

/ 0 نظر / 25 بازدید