احمدی نژاد بسیار بی اهمیت تر از آن است که در صدر خبر ها قرار گیرد

 

احمدی نژاد بسیار بی اهمیت تر از آن است

 که در صدر خبر ها قرار گیرد

فرشید فاریابی: مدت هاست به این موضوع فکر می کنم که چرا رسانه های فارسی زبان مخالف محمود احمدی نژاد چنین جایگاه خبری را برای این فرد بسیار بی اهمیت ، مهیا کرده اند؟!

به واقع روزی نیست که صفحه ی یک این رسانه ها با خبری و یا تصویری – البته بسیار خاطر آزار- از این فرد به روز نشود . البته من منکر ارزش ها و عناصر خبری مربوط به جایگاه حقوقی این شخص نیستم ؛ اما باور دارم واکنش ها و گاه انتقاد ها و تحلیل هایی که در رابطه با این فرد منتشر می شوند بسیار بیش از حد و اندازه ی او و جایگاهی است که در آن قرار دارد. حتی باورم این است که کارتونیست های سرشناس و محبوب با سوژه سازی از این فرد خواسته و یا ناخواسته اشمئزاز و کراهت وی را به واسطه ی پردازش نرم و لطیف کاسته و وی را در پنج سال گذشته میهمان همیشگی خانه ها و اذهان ما کرده اند. اموری که به عنوان یک راهبرد رسانه ای می تواند در دستور کار جریان حامی این فرد قرارگرفته باشد. مدعایی که با رجوع به سخنرانی های تخصصی حمیدمولانا- از مقربان دولت دهم-  در حوزه رسانه محمل علمی هم می توان برایش یافت.

به یاد دارم حمید مولانا در سلسله سخنرانی های علمی خود طی سال های پایانی دهه 70 دانشکده صدا و سیما و نیز دانشگاه امام صادق همواره اشارات ظریفی به  پوشش خبری با رویکرد بایکوت خبری  می کردند؛ از جمله ایشان از اخبار بسیار زیاد در مورد آمریکا در رسانه های ایران به ویژه صدا و سیما تلویحا گلایه داشتند و مدعی بودند اخبار پر تعداد رسانه ها در مورد آمریکا – منفی یا مثبت- این کشور را همواره در خانه ها و اذهان مردم برجسته می سازد امری که کاملا به شکل عکس در مورد ایران از سوی رسانه های غربی رعایت می شود.

یک بار دیگر ضرورت دروازه بانی خبری در این مورد و تمام کارهای خبری خود را مرور کنیم . رسانه های مخالف احمدی نژاد کاملا در راستای راهبرد خبری دولت کانالیزه شده و عملا بخش مهمی از خواست و اهداف آنها را تامین و برآورد می کنند. این فرد و رفتارهایش بسیار بی اهمیت تر از آنی است که مورد توجه قرار می گیرد.#

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید