# عمومی

ما و مجنون، یه یاد محمد

به نام نامی دوست ما و مجنون همسفر بودیم در راه جنون              او به مقصدها رسید و ماهنوز آواره ایم                                                                                     
/ 3 نظر / 9 بازدید